Listovať vo Svätom Písme

Žalm 82


1 Asafov žalm. Vstáva Boh v zhromaždení Božom, uprostred bohov koná súd.

2 Dokedy ešte chcete súdiť nespravodlivo a nadržiavať hriešnikom?

3 Prisúďte právo bedárom a sirotám, spravodlivosť vymáhajte poníženým a chudobným.

4 Ratujte chudobného a núdzneho vysloboďte z rúk hriešnika..."

5 Nemajú múdrosti ani rozumu, tápu v temnotách, hýbu sa všetky základy zeme.

6 I povedal som: "Ste bohmi, všetci ste synmi Najvyššieho."

7 Ale aj vy, ako každý človek, umriete, padnete ako každý velikáš.

8 Vstaň, Bože, a súď zem, lebo všetky národy sú tvojím dedičstvom.