Listovať vo Svätom Písme

Žalm 8


1 Zbormajstrovi. Na nápev piesne "Lis". Dávidov žalm.

2 Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi! Tvoja veleba sa vznáša nad nebesia.

3 Z úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu naprotiveň svojim nepriateľom, aby si umlčal pomstivého nepriateľa.

4 Keď hľadím na nebesia, dielo tvojich rúk, na mesiac a na hviezdy, ktoré si ty stvoril:

5 čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš?

6 Stvoril si ho len o niečo menšieho od anjelov, slávou a cťou si ho ovenčil

7 a ustanovil si ho za vládcu nad dielami tvojich rúk. Všetko si mu položil pod nohy:

8 ovce a všetok domáci statok aj všetku poľnú zver,

9 vtáctvo pod oblohou a ryby v mori i všetko, čo sa hýbe po dne morskom.

10 Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi!