Listovať vo Svätom Písme

Žalm 76


1 Zbormajstrovi. Hra na strunovom nástroji. Asafov žalm. Pieseň.

2 Známy je Boh v Judei a v Izraeli je jeho meno veľké.

3 V Jeruzaleme má stan a na Sione príbytok.

4 Tam polámal lesklé luky aj štít, aj meč a zbroj vojnovú.

5 Ty, Zázračný, žiariš z vrchov plienenia;

6 olúpení boli chrabrí bojovníci. A teraz spia svoj sen, ochabli ruky všetkých hrdinov.

7 Bože Jakubov, keď si ty pohrozil, zmeraveli jazdci aj kone.

8 Si hrozný; kto sa môže vzoprieť proti tebe, keď sa rozhneváš?

9 Z neba si vyniesol rozsudok; zem sa zatriasla a zatíchla,

10 keď povstal Boh a súdil aby zachránil všetkých tichých na zemi.

11 Lebo teba oslávi aj hnev človeka a tí, čo vyhnú hnevu, budú sláviť tvoj sviatočný deň.

12 Pánovi, svojmu Bohu, skladajte sľuby a plňte ich; všetci, čo vôkol neho stojíte, prineste dary Hroznému.

13 Tomu, čo kniežatám smelosť odníma a pre zemských kráľov je postrachom.