Listovať vo Svätom Písme

Žalm 75


1 Zbormajstrovi. Na nápev "Nezahub". Asafov žalm. Pieseň.

2 Oslavujeme ťa, Bože, oslavujeme ťa a tvoje meno vzývame, rozhlasujeme tvoje skutky zázračné.

3 Ja sám určím čas a vykonám spravodlivý súd.

4 Hoc by sa roztápala zem a triasli všetci, čo na nej bývajú, ja pevne držím jej stĺpy.

5 Chvastúňom hovorím: "Nevystatujte sa!" A previnilcom: "Nedvíhajte hlavy!

6 Nedvíhajte hlavy vysoko, proti Bohu nehovorte bezočivosti."

7 Veď ani od východu, ani od západu, ani z púšte neprichádza povýšenie.

8 Ale sudcom je sám Boh: jedného ponižuje, druhého povyšuje.

9 Lebo v Pánovej ruke je kalich plný čistého vína s korením. On z neho nalieva, až po kvasnice ho musia vyprázdniť, všetci hriešnici zeme budú z neho piť.

10 Lež ja naveky chcem ohlasovať a ospevovať Boha Jakubovho.

11 Pozrážam všetku pýchu hriešnikov, no spravodliví vztýčia svoje hlavy.