Listovať vo Svätom Písme

Žalm 74


1 Asafova poučná pieseň. Prečo si nás, Bože, tak celkom zavrhol a prečo si hnevom zahorel proti ovciam tvojej pastviny?

2 Pamätaj na svoj ľud, ktorý je tvoj odprvoti. Vykúpil si výhonok svojho dedičstva, vrch Sion, na ktorom prebývaš.

3 Namier svoje kroky k večným zrúcaninám: nepriateľ spustošil celú svätyňu.

4 Tí, čo ťa nenávidia, ryčia uprostred tvojho miesta svätého, vztyčujú svoje zástavy na znak víťazstva.

5 Podobajú sa tým, čo sa veľmi rozháňajú sekerou v hustom lese.

6 Tak vylamujú brány chrámové a stŕhajú ich sekerou i hákom.

7 Podpálili tvoju svätyňu, príbytok tvojho mena až do základu zneuctili.

8 V srdci si povedali: "Zničme ich všetkých odrazu, a vypálili tvoje sväté miesta v krajine.

9 Nevidíme naše zástavy, niet už proroka a nik z nás nevie, dokedy to potrvá.

10 Bože, dokedy sa bude rúhať nepriateľ? Vari naveky bude protivník urážať tvoje meno?

11 Prečo odťahuješ svoju ruku a prečo v lone držíš pravicu?

12 Veď predsa Boh je naším kráľom od vekov a spásne skutky konal na zemi.

13 More si svojou mocou rozdvojil a rozdrvil si hlavy drakom vo vodách.

14 Leviatanovi si hlavy roztĺkol, za pokrm si ho dal morským obludám.

15 Ty si dal vyvrieť žriedlam i potokom a vyschnúť riekam nevysychajúcim.

16 Tvoj je deň, tvoja je aj noc, ty si utvoril nebeské svetlá i slnko.

17 Ty si zemi ustanovil hranice; že je leto a zima, to si ty zariadil.

18 Pamätaj, Pane, na to, že sa to tebe rúha nepriateľ a nerozumný ľud tvoje meno uráža.

19 Nevydaj divej zveri tých, čo ťa oslavujú, a nezabúdaj nikdy na svojich úbožiakov.

20 Zhliadni na svoju zmluvu, veď násilníci si rozložili stany po celej krajine.

21 Pokorný nech sa s hanbou nevracia, chudák a bedár budú tvoje meno velebiť.

22 Vstaň, Bože, a ujmi sa svojej veci, maj na pamäti urážky, ktorými ťa hlupák častuje deň čo deň.

23 Nezabúdaj na krik svojich nepriateľov, veď hurhaj vzbúrencov sa stále stupňuje.