Listovať vo Svätom Písme

Žalm 72


1 Od Šalamúna. Bože, zver svoju právomoc kráľovi, kráľovmu synovi svoju spravodlivosť,

2 aby spravodlivo vládol nad tvojím ľudom a podľa práva nad tvojimi chudobnými.

3 Vrchy nech ľudu prinesú pokoj a pahorky spravodlivosť.

4 Prisúdi právo ľuďom úbohým, poskytne pomoc deťom bedára a krivditeľa pokorí.

5 Dlho ako slnko, dlhšie ako luna bude kraľovať z pokolenia na pokolenie.

6 Ako dážď spadne na trávu a ako voda, čo zem zavlažuje.

7 V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja, kým mesiac nezhasne.

8 A bude panovať od mora až k moru a od Rieky až na kraj zeme.

9 Obyvatelia púšte pred ním pokľaknú a jeho nepriatelia budú lízať prach.

10 Králi Taršišu a ostrovov prinesú mu dary, oddajú mu dane králi Arabov aj zo Sáby.

11 Budú sa mu klaňať všetci králi, slúžiť mu budú všetky národy.

12 On vyslobodí bedára, čo volá k nemu, i chudobného, ktorému nik nepomáha.

13 Zmiluje sa nad chudobným a bedárom, zachráni život úbožiakom.

14 A vyslobodí ich z útlaku a násilia, lebo v jeho očiach je vzácna ich krv.

15 Bude žiť a z Arábie zlato dostávať, stále sa budú modliť za neho a dobrorečiť mu každý deň.

16 Na zemi bude hojnosť obilia, bude sa vlniť až po temená hôr. Jeho ovocie bude ako Libanon a mestá rozkvitnú ako poľná tráva.

17 Jeho meno nech je velebené naveky; kým bude svietiť slnko, jeho meno potrvá. V ňom budú požehnané všetky kmene zeme, zvelebovať ho budú všetky národy.

18 Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, čo jediný koná zázraky.

19 Jeho vznešené meno nech je velebené naveky a jeho velebou nech sa naplní celá zem. Staň sa! Amen!