Listovať vo Svätom Písme

Žalm 70


1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm. Na spomienku.

2 Bože, príď mi na pomoc; Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.

3 Nech sa hanbia a červenajú tí, čo mi číhajú na život. Nech sú zavrátení a nech sa hanbia tí, čo mi chcú zle.

4 Nech ustúpia a zapýria sa tí, čo mi hovoria: "Tak mu treba."

5 No nech jasajú a radujú sa z teba tí, čo ťa hľadajú, a nech ustavične volajú: "Nech je zvelebený Boh" tí, čo tvoju spásu milujú.

6 No ja som úbožiak a bedár; Bože, ponáhľaj sa ku mne. Ty si moja pomoc a môj osloboditeľ, Pane, nemeškaj.