Listovať vo Svätom Písme

Žalm 7


1 Dávidov nárek. Zaspieval ho Pánovi pre Benjamínca Kúša.

2 Pane, Bože môj, k tebe sa utiekam, zachráň ma pred všetkými, čo ma prenasledujú, a vysloboď ma,

3 aby ma niekto neschvátil a neroztrhal ako lev, a nemal by som záchrancu.

4 Pane, Bože môj, ak som sa čohosi zlého dopustil, ak som si ruky poškvrnil zločinom,

5 ak som sa dobrodincovi odplatil zlom, ak som nepriateľa olúpil a nechal bez pomoci,

6 potom nech ma prenasleduje nepriateľ a nech sa ma zmocní a nech ma zašliape až do zeme a do prachu zrazí moju česť.

7 Povstaň, Pane, vo svojom hneve, postav sa proti zúrivosti mojich nepriateľov. Bože môj, vystúp na súde, ktorý si ty nariadil.

8 I obklopí ťa zhromaždenie národov, ale ty si zasadni vysoko nad nimi.

9 Pán je sudca národov. Súď ma, Pane, podľa mojej spravodlivosti a podľa mojej nevinnosti.

10 Nech je už koniec zlobe hriešnikov. Posilni spravodlivého, ty, spravodlivý Bože, čo skúmaš myseľ a srdce.

11 Boh je moja obrana; on zachraňuje tých, čo majú srdce úprimné.

12 Boh je sudca spravodlivý; dáva výstrahy každý deň.

13 Ak sa hriešnik neobráti, naostrí svoj meč, napne luk a namieri.

14 Pripraví si smrtonosné zbrane, svoje šípy naplní ohňom.

15 Hľa, hriešnik počal neprávosť, ťarchavý je zlobou a plodí zločin.

16 Jamu vykopal a prehĺbil, lež sám padol do pasce, ktorú nastrojil.

17 Jeho zloba zosype sa mu na hlavu, temeno mu pritlačí jeho násilie.

18 Ale ja budem velebiť Pána pre jeho spravodlivosť a meno najvyššieho Pána budem ospevovať.