Listovať vo Svätom Písme

Žalm 66


1 Zbormajstrovi. Pieseň. Žalm. Jasaj Bohu, celá zem;

2 hrajte a spievajte na slávu jeho mena, vzdávajte mu chválu.

3 Hovorte Bohu: "Aké úžasné sú tvoje diela. Pre tvoju nesmiernu moc budú sa ti líškať tvoji nepriatelia.

4 Nech sa ti klania celá zem a nech ti spieva, nech ospevuje tvoje meno."

5 Poďte a pozrite na Božie diela; úžas budia skutky, ktoré koná ľuďom.

6 More premieňa na suchú zem, rieku možno prejsť suchou nohou; preto sa tešíme z neho.

7 Svojou mocou panuje naveky, očami pozoruje národy; aby sa buriči nevypínali.

8 Velebte, národy, nášho Boha a rozhlasujte jeho chválu;

9 on dal život našej duši a chráni naše nohy pred pádom.

10 Veď ty, Bože, si nás vyskúšal, pretavil si nás ohňom, ako sa taví striebro.

11 Voviedol si nás do osídla, na plecia si nám naložil súženia.

12 Nechal si ľudí chodiť po našich hlavách; prešli sme cez oheň a cez vodu, ale napokon si nám dal pookriať.

13 Vojdem do tvojho domu so zápalnými obetami, splním ti sľuby,

14 ktoré ti zložili moje pery a moje ústa vyriekli, keď som bol v súžení.

15 Bohaté žertvy ti prinesiem, pre teba spálim barance, obetujem ti býčky a kozliatka.

16 Poďte sem a počúvajte, všetci ctitelia Boží, vyrozprávam vám, aké veľké veci mi urobil.

17 Moje ústa ho vzývali a môj jazyk velebil.

18 Keby som sa v srdci upriamil na neprávosť, Pán by ma nevyslyšal.

19 Ale Boh ma vyslyšal, všimol si hlas mojej vrúcnej modlitby.

20 Nech je zvelebený Boh, lebo neodmietol moju modlitbu a neodňal mi svoje milosrdenstvo.