Listovať vo Svätom Písme

Žalm 64


1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm.

2 Počuj, Bože, môj hlasitý nárek; ochraňuj mi život pred strašným nepriateľom.

3 Bráň ma pred zberbou ničomníkov pred tlupou zločincov.

4 Jazyk si brúsia ako meč, ako šípy hádžu jedovaté slová,

5 aby nevinného zasiahli z úkrytu. Znezrady a smelo doňho strieľajú,

6 utvrdzujú sa v zločinnom zámere. Radia sa, ako zastrieť osídla, a vravia si: "Ktože ich zbadá?"

7 Vymýšľajú neprávosť a čo vymyslia, aj dovŕšia. Hlbočina je človek a jeho srdce priepasť.

8 Lež Boh ich zasiahol svojimi šípmi; zrazu ich pokryli rany,

9 vlastný jazyk sa im stal nešťastím. Všetci, čo ich vidia, kývajú hlavou,

10 strach zachváti každého človeka; i budú hlásať Božie skutky a chápať jeho diela.

11 Spravodlivý sa teší v Pánovi a spolieha sa na neho a jasajú všetci, čo majú srdce úprimné.