Listovať vo Svätom Písme

Žalm 63


1 Dávidov žalm. Keď sa zdržiaval v Júdskej púšti.

2 Bože, ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k tebe. Za tebou prahne moja duša, za tebou túži moje telo; ako vyschnutá, pustá zem bez vody,

3 tak ťa túžim uzrieť vo svätyni a vidieť tvoju moc a slávu.

4 Veď tvoja milosť je lepšia než život; moje pery budú ťa oslavovať.

5 Celý život ťa chcem velebiť a v tvojom mene dvíhať svoje ruky k modlitbe.

6 Sťa na bohatej hostine sa nasýti moja duša a moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami.

7 Na svojom lôžku myslím na teba, o tebe rozjímam hneď za rána.

8 Lebo ty si mi pomáhal a pod ochranou tvojich krídel budem plesať.

9 Moja duša sa vinie k tebe, ujímaš sa ma svojou pravicou.

10 Tí však, čo chcú môj život zahubiť, zostúpia do hlbín zeme;

11 vydaní budú meču napospas, stanú sa korisťou šakalov.

12 Kráľ sa však bude tešiť v Bohu, chváliť sa budú všetci, ktorí prisahajú na neho, lebo budú umlčané ústa klamárov.