Listovať vo Svätom Písme

Žalm 62


1 Zbormajstrovi. Podľa Jedutuna: Dávidov žalm.

2 Iba v Bohu spočiň, duša moja, lebo od neho mi prichádza spása.

3 Iba on je moje útočište a moja spása, moja opora, nezakolíšem sa nikdy viac.

4 Dokedy chcete napádať človeka, dokedy ho chcete všetci krušiť ako stenu, čo sa nakláňa, ako múr, čo sa váľa?

5 Stroja sa zvrhnúť ho z popredného miesta, v klamaní majú záľubu, dobrorečia svojimi ústami, no v srdci zlorečia.

6 Iba v Bohu spočiň duša moja, lebo len on mi dáva nádej,

7 Iba on je moje útočište a moja spása, moja opora, nezakolíšem sa.

8 V Bohu je moja spása i sláva; Boh je moja sila a v Bohu je moje útočište.

9 Dúfajte v neho, ľudia, v každom čase, pred ním si srdce otvorte; Boh je naše útočište.

10 Veď iba klam a mam sú potomci Adama, ľudia sú iba preludom. Keby si stali na váhu, dohromady sú ľahší ako para.

11 Nespoliehajte sa na násilie a neprepadnite zbojstvu; ak vám pribúda bohatstva, neoddávajte mu srdce.

12 Raz prehovoril Boh, počul som toto dvoje: že Boh je mocný

13 a ty, Pane, milostivý; že ty každému odplácaš podľa jeho skutkov.