Listovať vo Svätom Písme

Žalm 61


1 Zbormajstrovi. Na strunovom nástroji. Dávidov žalm.

2 Vypočuj, Bože, moju vrúcnu prosbu, všimni si moju modlitbu.

3 Od konca zeme volám k tebe, keď sa mi srdce chveje úzkosťou, priveď ma na nedostupné bralo.

4 Ty si moja nádej a bašta pred nepriateľom.

5 V tvojom stánku chcem prebývať naveky a skrývať sa pod ochranou tvojich krídel.

6 Veď ty si, Bože môj, vypočul moju modlitbu, dal si mi dedičstvo tých, čo si ctia tvoje meno.

7 Kráľovi pridaj k jeho dňom ďalšie a jeho roky nech trvajú z pokolenia na pokolenie.

8 Pred Božou tvárou nech tróni večne a nech ho chráni milosť a vernosť.

9 Tak budem naveky ospevovať tvoje meno a plniť svoj sľub deň čo deň.