Listovať vo Svätom Písme

Žalm 59


1 Zbormajstrovi. Na nápev "Nezahub". Dávidov žalm. Miktam. Keď Šaul vyslal mužov, aby strážili dom a zavraždili Dávida.

2 Vytrhni ma, Bože, z moci mojich nepriateľov, chráň ma pred tými, čo povstávajú proti mne.

3 Vytrhni ma z rúk zločincov a zachráň pred krvilačníkmi.

4 Pozri, úklady robia na môj život a surovo sa vrhajú na mňa.

5 Pane, neťaží ma ani priestupok, ani hriech; nedopustil som sa neprávosti, a predsa sa zbiehajú a na mňa chystajú. Hor' sa, poď mi v ústrety a pozri.

6 Ty, Pane, Bože mocností, Boh Izraela precitni a potrestaj všetkých pohanov, nemaj zľutovanie nad tými, čo, vierolomne konajú.

7 Na večer sa vracajú, zavýjajú ako psy a pobehujú okolo mesta.

8 Hľa, čo chrlia ich ústa, meč majú na perách: "Ktože to počuje?"

9 Ty sa im však smeješ, Pane; vysmievaš sa všetkým pohanom.

10 Záštita moja, čakám na teba; lebo ty, Bože, si moja ochrana.

11 So mnou je Boh, jeho láska ma predchádza. Boh dá, že svojimi nepriateľmi budem môcť pohrdnúť.

12 Nepobi ich, aby môj ľud nezabudol; rozožeň ich svojou mocou a zraz ich k zemi, Pane, môj ochranca.

13 Pre hriech ich úst, pre reč ich perí nech sa chytia do svojej pýchy; pre kliatbu a lož, ktorú vyriekli.

14 Skoncuj s nimi v rozhorčení, skoncuj a nebude ich; a spoznajú, že Boh panuje v Jakubovi a až po kraj zeme.

15 Na večer sa vracajú, zavýjajú ako psy a pobehujú okolo mesta.

16 Túlajú sa za pokrmom a ak sa nenasýtia, skuvíňajú.

17 Ja však budem oslavovať tvoju moc a z tvojho milosrdenstva sa tešiť od rána, lebo ty si sa mi stal oporou a útočišťom v deň môjho súženia.

18 Tebe, záštita moja, chcem spievať, lebo ty, Bože, si môj ochranca, môj Boh, moje milosrdenstvo.