Listovať vo Svätom Písme

Žalm 58


1 Zbormajstrovi. Na nápev "Nezahub". Dávidov žalm. Miktam.

2 Vari vy, mocnári, naozaj hlásate spravodlivosť, vari správne súdite ľudských synov?

3 Naopak, v srdci páchate neprávosti, vaše ruky pripravujú násilie na zemi.

4 Hriešnici sú na scestí už od lona matky, od materského života blúdia klamári.

5 Jed v nich podobá sa jedu hadiemu, jedu hluchej vretenice, čo si uši zapcháva,

6 ktorá nepočúva hlas zaklínačov, hlas skúseného čarodeja.

7 Bože, vylám im zuby v ústach, rozdrv čeľusť levov, Pane.

8 Nech sa rozplynú sťa voda, čo steká, nech vyschnú ako zdeptaná tráva.

9 Nech sa pominú ako slimák, čo sa v hlien rozteká, ako nedonosený plod ženy, ktorý slnko neuzrie.

10 Prv ako vaše hrnce pocítia oheň z bodliaka, zaživa ich strávi ako oheň hnevu.

11 Spravodlivý sa poteší, keď pomstu uvidí, umyje si nohy v krvi hriešnika.

12 A ľudia povedia: "Naozaj je odmena pre spravodlivého, naozaj je Boh, čo súdi na zemi.