Listovať vo Svätom Písme

Žalm 56


1 Zbormajstrovi. Podľa nápevu "Holubica vzdialených cherubov". Dávidov žalm: Miktam. Keď ho Filištínci chytili v Gath.

2 Zmiluj sa nado mnou, Bože, lebo ma prenasleduje človek, každodenne ma napáda a utláča.

3 Moji nepriatelia ma prenasledujú deň čo deň a veľa je tých, čo bojujú proti mne, Najvyšší.

4 Kedykoľvek ma popadne strach, spolieham sa na teba.

5 Na Boha, ktorého slovo velebím, na Boha sa ja spolieham a nebojím sa: veď čože mi môže urobiť človek?

6 Dennodenne mi spôsobujú škodu, myslia len na to, ako mi zle urobiť.

7 Podnecujú spory, stroja úklady, idú mi v pätách a sliedia. Ako mne číhali na život,

8 tak im odplať neprávosť, Bože, v hneve zraz pohanov až k zemi.

9 Ty vieš, koľko ráz som musel utekať: pozbieraj moje slzy do svojich nádob; či nie sú zapísané v tvojich účtoch?

10 Vtedy moji nepriatelia ustúpia, ešte v ten deň, keď budem volať: áno, viem, že ty si môj Boh.

11 Na Boha, ktorého slovo velebím, na Pána, ktorého slovo velebím,

12 na Boha sa ja spolieham a nebojím sa: veď čože mi môže urobiť človek?

13 Bože, ešte mám splniť sľuby, čo som tebe urobil; obety chvály ti prinesiem,

14 lebo ty si mi život zachránil pred smrťou a nohy pred pádom, aby som kráčal pred Bohom vo svetle žijúcich.