Listovať vo Svätom Písme

Žalm 54


1 Zbormajstrovi. Hra na strunovom nástroji. Dávidova poučná pieseň.

2 Zložil ju, keď Zifčania prišli k Šaulovi a oznámili mu: "Dávid sa skrýva u nás."

3 Pane, zachráň ma pre svoje meno a svojou mocou obráň moje právo.

4 Bože, vyslyš moju modlitbu a vypočuj slová mojich úst.

5 Lebo pyšní povstávajú proti mne a násilníci mi striehnu na život, nechcú mať Boha na očiach.

6 Ale mne Boh pomáha a môj život udržiava Pán.

7 Na mojich protivníkov obráť nešťastie a rozpráš ich, veď si verný.

8 S radosťou ti prinesiem obetu; meno tvoje, Pane, budem velebiť, lebo si dobrý;

9 lebo ma vyslobodzuješ zo všetkých súžení a na svojich nepriateľov môžem hľadieť zvysoka.