Listovať vo Svätom Písme

Žalm 52


1 Zbormajstrovi. Dávidov poučný chválospev.

2 Zložil ho po tom, čo prišiel Idumejčan Doeg so správou, že Dávid vošiel do Abimelechovho domu.

3 Prečo sa ešte vystatuješ zlobou, ty, čo sa zmôžeš iba na ničomnosť?

4 Úklady strojíš deň čo deň, jazyk máš ostrý ako britva, ty podvodník.

5 Zlo miluješ viacej než dobro, lož väčšmi ako pravdu.

6 Najmilšie sú ti reči zhubné, ty jazyk úlisný.

7 Preto ťa Boh navždy zničí, odstráni ťa, vyženie ťa zo stanu, vytrhne ti korene z krajiny žijúcich.

8 Spravodliví to uvidia a zľaknú sa, ale z neho sa vysmejú:

9 "Pozrite človeka, čo sa neutiekal k Bohu, lež zakladal si na veľkom bohatstve a domohol sa moci svojimi úskokmi."

10 Ja som však ako zelená oliva v Božom dome. Úfam v Božie milosrdenstvo navždy a naveky.

11 Ustavične ťa chcem velebiť za to, čo si urobil, a s tvojimi svätými sa chcem spoliehať na tvoje meno, lebo je dobré. Nerozumnosť bezbožných Ž (