Listovať vo Svätom Písme

Žalm 50


1 Asafov žalm. Zvrchovaný Boh, Pán, prehovoril a vyzval zem od východu slnka až po jeho západ.

2 Zo Siona plného nádhery zažiaril Boh;

3 náš Boh prichádza a už nemlčí: pred ním je žeravý oheň a vôkol neho búrka mohutná.

4 On nebo i zem volá z výšavy na súd nad svojím národom:

5 Zhromaždite mi mojich svätých, čo zmluvu so mnou spečatili obetou."

6 A nebesia zvestujú jeho spravodlivosť, veď sudcom je sám Boh.

7 Počuj, ľud môj, chcem hovoriť; teba, Izrael, idem usvedčiť ja, Boh, čo tvojím Bohom som.

8 Neobviňujem ťa pre tvoje obety, veď tvoje žertvy stále sú predo mnou.

9 Viac z tvojho domu býčky neprijmem ani capov z tvojich čried.

10 Lebo mne patrí všetka lesná zver, tisícky horskej zveriny.

11 Poznám všetko vtáctvo lietavé, moje je i to, čo sa hýbe na poli.

12 Aj keď budem hladný, nebudem pýtať od teba; veď moja je zem i s tým, čo ju napĺňa.

13 Vari ja hovädzie mäso jedávam alebo pijem krv kozľaciu?

14 Obetuj Bohu obetu chvály a Najvyššiemu svoje sľuby splň.

15 A vzývaj ma v čase súženia: ja ťa zachránim a ty mi úctu vzdáš."

16 No hriešnikovi Boh hovorí: "Prečo odriekaš moje príkazy a moju zmluvu v ústach omieľaš?

17 Veď ty nenávidíš poriadok a moje slovo odmietaš.

18 Keď vidíš zlodeja, pridávaš sa k nemu a s cudzoložníkmi sa spolčuješ.

19 Zo svojich úst vypúšťaš zlo a klamstvá snuje tvoj jazyk.

20 Vysedávaš si a ohováraš svojho brata, syna svojej matky potupuješ.

21 Toto páchaš, a ja by som mal mlčať? Myslíš si, že ja som ako ty: teraz ťa obviňujem a hovorím ti to do očí.

22 Pochopte to, vy, čo zabúdate na Boha, inak vás zahubím a nik vám nepomôže.

23 Kto prináša obetu chvály, ten ma ctí; a kto kráča bez úhony, tomu ukážem Božiu spásu." V