Listovať vo Svätom Písme

Žalm 5


1 Zbormajstrovi. Hra na flautu. Dávidov žalm.

2 Pane, počuj moje slová, všimni si moje vzdychanie.

3 Pozoruj moju hlasitú prosbu, môj kráľ a môj Boh.

4 Veď ku tebe, Pane, sa modlím, za rána počúvaš môj hlas, za rána prichádzam k tebe a čakám.

5 Ty nie si Boh, ktorému by sa páčila neprávosť, zlý človek nepobudne pri tebe,

6 ani nespravodliví neobstoja pred tvojím pohľadom.

7 Ty nenávidíš všetkých, čo páchajú neprávosť, ničíš všetkých, čo hovoria klamstvá. Od vraha a podvodníka sa odvracia Pán s odporom.

8 No ja len z tvojej veľkej milosti smiem vstúpiť do tvojho domu a s bázňou padnúť na tvár pred tvojím svätým chrámom.

9 Pane, veď ma vo svojej spravodlivosti pre mojich nepriateľov, urovnaj svoju cestu predo mnou.

10 Lebo v ich ústach úprimnosti niet, ich srdcia sú plné zrady; ich hrtan je ako otvorený hrob, na jazyku samé úlisnosti.

11 Súď ich, Bože, nech padnú pre svoje zámery; vyžeň ich pre množstvo ich zločinov, veď teba, Pane, rozhorčili.

12 Nech sa tešia všetci, čo majú v teba dôveru, a naveky nech jasajú. Chráň ich a nech sa radujú v tebe, čo tvoje meno milujú.

13 Lebo ty, Pane, žehnáš spravodlivého, ako štítom venčíš ho svojou priazňou.