Listovať vo Svätom Písme

Žalm 48


1 Pieseň. Žalm Koreho synov.

2 Veľký je Pán a hoden každej chvály v meste nášho Boha.

3 Jeho svätý vrch, prekrásne návršie, je celej zemi na radosť. Vrch Sion, tajomný príbytok, je mestom veľkého kráľa.

4 Boh sa preslávil v jeho palácoch ako istá ochrana.

5 Lebo hľa, králi sa spolčili a utvorili jeden šík.

6 No sotva sa pozreli, stŕpli úžasom, zmiatli sa a dali sa na útek;

7 hrôza ich tam schvátila, bolesti ako rodičku,

8 ako keď východný víchor rozbíja lode taršišské.

9 Čo sme počuli, to sme aj videli v meste Pána zástupov, v meste nášho Boha: Boh ho založil naveky.

10 Spomíname, Bože, na tvoje milosrdenstvo uprostred tvojho chrámu.

11 Ako tvoje meno, Bože, tak aj tvoja sláva šíri sa až do končín zeme; tvoja pravica je plná spravodlivosti.

12 Nech sa raduje vrch Sion a judejské dcéry nech jasajú nad tvojimi výrokmi.

13 Obíďte Sion a obklopte ho, spočítajte jeho veže.

14 Dobre si všimnite jeho hradby, prejdite jeho paláce, aby ste mohli rozprávať ďalšiemu pokoleniu,

15 že on je Boh, náš Boh, naveky a na veky vekov: on sám nás bude stále sprevádzať.