Listovať vo Svätom Písme

Žalm 46


1 Zbormajstrovi. Podľa "Panny". Pieseň Koreho synov.

2 Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení.

3 Preto sa nebojíme, hoci by sa chvela zem a vrchy na dno morské padali.

4 Nech hučia vody mora a nech sa vzdúvajú a vrchy nech sa trasú pod jeho náporom.

5 Riečne ramená obveseľujú Božie mesto, posvätný stánok Najvyššieho.

6 Nezachveje sa, veď Boh je v jeho strede; už od úsvitu mu Boh pomáha.

7 Národy sa búria, klátia sa kráľovstvá; tu zaznie jeho hlas a zem sa roztápa.

8 S nami je Pán zástupov, naším útočišťom je Boh Jakubov.

9 Poďte a pozrite na diela Pánove, aké úžasné veci vykonal na zemi. Zo všetkých končín zeme odstraňuje vojny,

10 láme luky a drúzga oštepy a štíty v ohni spaľuje.

11 Prestaňte už a uznajte, že ja som Boh, vyvýšený nad národy, vyvýšený nad zem.

12 S nami je Pán zástupov, naším útočišťom je Boh Jakubov.