Listovať vo Svätom Písme

Žalm 42


1 Zbormajstrovi. Poučný chválospev Koreho synov.

2 Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa, tak moja duša, Bože, túži za tebou.

3 Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom; kedyže už prídem k nemu a uzriem Božiu tvár?

4 Slzy sú mojím chlebom vo dne i v noci, keď sa ma deň čo deň spytujú: "Kdeže je tvoj Boh?"

5 Duša sa mi rozplýva pri spomienke, ako som putoval ku vznešenému stánku a vstupoval do domu Božieho s radostným plesaním a s piesňou ďakovnou uprostred zástupov sláviacich sviatky.

6 Prečo si smutná, duša moja? A prečo sa chveješ? Dúfaj v Pána, lebo ho ešte budem velebiť, moju spásu a môjho Boha.

7 Moja duša je skormútená; preto si spomínam na teba pri Jordáne a Hermone a na vrchu Misar.

8 Hlbina hlbine sa ozýva na hukot vodopádov; všetky tvoje krútňavy a prívaly prešli ponad mňa.

9 Vo dne mi svoju milosť udeľuje Pán. V noci mu zasa ja spievam a modlím sa k Bohu môjho života.

10 Hovorím Bohu: "Ty si moja opora; prečo na mňa zabúdaš? A prečo mám chodiť smutný, keď ma sužuje nepriateľ?"

11 Sťa by mi kosti drvili, keď ma moji utláčatelia tupia, keď sa ma deň čo deň spytujú: "Kdeže je tvoj Boh?"

12 Prečo si smutná, duša moja? A prečo sa chveješ? Dúfaj v Pána, lebo ho ešte budem velebiť, spásu mojej tváre a môjho Boha.