Listovať vo Svätom Písme

Žalm 41


1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm.

2 Blažený, kto pamätá na bedára; v deň nešťastia ho vyslobodí Pán.

3 Pán ho bude chrániť, zachová ho nažive, urobí ho šťastným na zemi a nevydá ho nepriateľom napospas.

4 Na lôžku bolesti Pán mu pomoc poskytne, v chorobe sníme z neho všetku slabosť.

5 Volám: "Pane, zmiluj sa nado mnou, uzdrav moju dušu, zhrešil som proti tebe."

6 Nepriatelia hovoria o mne zlomyseľne: "Kedyže už zomrie? A kedy zanikne jeho meno?"

7 A keď ma niekto navštívi, hovorí neúprimne, v srdci hromadí zlobu a potom odíde von a ohovára ma.

8 Moji nepriatelia si šuškajú proti mne a zmýšľajú zle o mne:

9 Už ho prikvačila zlá choroba; a keď raz zaľahol, viac sa nepozbiera a nevstane."

10 Dokonca i môj priateľ, ktorému som dôveroval a ktorý jedával môj chlieb, zdvihol proti mne pätu.

11 Ale ty, Pane, zmiluj sa nado mnou; pomôž mi vstať a ja im odplatím.

12 Z toho poznám, že ma máš rád, ak môj nepriateľ už nezajasá nado mnou.

13 Ty sa ma ujmeš, lebo som nevinný, a naveky ma postavíš pred svoju tvár.

14 Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela od vekov až naveky. Staň sa. Amen.