Listovať vo Svätom Písme

Žalm 4


1 Zbormajstrovi. Na strunový nástroj. Dávidov žalm.

2 Bože, ty spravodlivosť moja, vyslyš ma, keď volám o pomoc. V súžení si mi uľavil. Zmiluj sa nado mnou a vyslyš moju modlitbu.

3 Ľudia, dokedy ešte budete mať srdcia tvrdé? Prečo máte záľubu v márnosti a vyhľadávate klamstvá?

4 Vedzte, že Pán zázračne chráni svojho svätého; Pán ma vyslyší, keď k nemu zavolám.

5 Hneváte sa, ale nehrešte; uvažujte vo svojom srdci, rozjímajte na svojich lôžkach a upokojte sa.

6 Obetujte pravú obetu a dôverujte Pánovi.

7 Mnohí hovoria: "Kto nám ukáže šťastie?" Pane, ukáž nám svetlo svojej tváre ako znamenie.

8 Môjmu srdcu dal si väčšiu potechu, než majú tí, čo oplývajú vínom a obilím.

9 V pokoji sa ukladám a usínam, lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí.