Listovať vo Svätom Písme

Žalm 36


1 Zbormajstrovi. Od Dávida, Pánovho služobníka.

2 Neprávosť našepkáva hriešnikovi v hĺbke jeho srdca; pred jeho očami nieto bázne Božej.

3 Sám sebe lichotí do vlastných očí, aby nemusel poznať svoju neprávosť a zanevrieť na ňu.

4 Slová jeho úst sú neprávosť a klam; prestal už myslieť rozvážne a robiť dobre.

5 Na svojom lôžku premýšľa o neprávosti, dáva sa na cesty nedobré, nijakej zloby sa neštíti.

6 Pane, tvoje milosrdenstvo siaha po nebesia a tvoja vernosť až k oblakom.

7 Tvoja spravodlivosť je ako Božie výšiny, tvoje súdy ako morská hlbina: ty, Pane, ľuďom i zveri pomáhaš.

8 Bože, aké vzácne je tvoje milosrdenstvo! Ľudia sa utiekajú do tône tvojich krídel.

9 Opájajú sa blahobytom tvojho domu a pijú z potoka tvojich rozkoší.

10 Veď u teba je zdroj života a v tvojom svetle uvidíme svetlo.

11 Svoju milosť daj tým, čo ťa poznajú, a spravodlivosť tým, čo majú srdce úprimné.

12 Nech ma nezasiahne noha pyšného, nech mnou nepohne ruka hriešnika.

13 Hľa, padli tí, čo páchali neprávosť, zrútili sa a viac nevstanú.