Listovať vo Svätom Písme

Žalm 34


1 Tento žalm zložil Dávid, keď sa tváril pred Abimelechom ako šialený. Ten ho potom prepustil a on odišiel.

2 Pána chcem velebiť v každom čase, moje ústa budú ho vždy chváliť.

3 V Pánovi sa bude chváliť moja duša; nechže to počujú pokorní a nech sa tešia.

4 Velebte so mnou Pána a oslavujme jeho meno spoločne.

5 Hľadal som Pána a on ma vyslyšal a vytrhol ma zo všetkej hrôzy.

6 Na neho hľaďte a budete žiariť a tvár vám nesčervenie hanbou.

7 Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal a vyslobodil ho zo všetkých tiesní.

8 Ako strážca sa utáborí anjel Pánov okolo bohabojných a vyslobodí ich.

9 Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; šťastný človek, čo sa utieka k nemu.

10 Vy, jeho svätí, bojte sa Pána, veď bohabojní núdzu nemajú.

11 Boháči sa nabiedia a nahladujú, ale tým, čo hľadajú Pána, nijaké dobro chýbať nebude.

12 Poďte, deti, čujte ma, naučím vás bázni Pánovej.

13 Miluje niekto život a chce požívať dobro v šťastných dňoch?

14 Zdržuj svoj jazyk od zlého a svoje pery od reči úlisnej.

15 Unikaj pred zlom a dobre rob, hľadaj pokoj a usiluj sa oň.

16 Pánove oči hľadia na spravodlivých a k ich volaniu sa nakláňa jeho sluch.

17 Tvár Pánova sa odvracia od tých, čo robia zlo, a vyhladzuje ich pamiatku zo zeme.

18 Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal a vyslobodil ich zo všetkých tiesní.

19 Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené, a zachraňuje zlomených na duchu.

20 Spravodliví majú utrpení veľa, ale Pán ich vyslobodí zo všetkých.

21 Všetky kosti im ochraňuje, ani jedna sa im nezlomí.

22 Hriešnika zloba zahubí a tých, čo nenávidia spravodlivého, stihne trest.

23 Pán vykúpi duše svojich služobníkov, nebudú potrestaní tí, čo v neho dúfajú.