Listovať vo Svätom Písme

Žalm 32


1 Dávidova poučná pieseň. Blažený, komu sa odpustila neprávosť a je oslobodený od hriechu.

2 Blažený človek, ktorému Pán vinu nepripočíta a v ktorého mysli niet podvodu.

3 Pretože som mlčal, chradli mi kosti a celý deň som nariekal.

4 Veď vo dne i v noci doliehala na mňa tvoja ruka a ako v letných páľavách vysychala mi sila.

5 Vyznal som sa ti zo svojho hriechu a nezatajil som svoj priestupok. Povedal som si: "Vyznám Pánovi svoju neprávosť." A ty si mi odpustil zlobu môjho hriechu.

6 Preto každý nábožný bude sa modliť k tebe v čase tiesne. A záplavy veľkých vôd sa k nemu nepriblížia.

7 Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením zahrnieš ma radosťou zo spásy.

8 Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste, ktorou máš kráčať; poradím ti a budem ťa mať stále na očiach.

9 Nebuďte ako žrebce či mulice, ktoré nemajú rozum. Keď im chceš vložiť uzdu a zubadlo, nepodídu k tebe.

10 Bezbožného stíhajú mnohé strasti; no dúfajúcich v Pána obklopí milosrdenstvo.

11 Radujte sa, spravodliví, v Pánovi a plesajte, jasajte všetci, čo máte srdce úprimné.