Listovať vo Svätom Písme

Žalm 30


1 Pieseň pri posviacke chrámu. Dávidov žalm.

2 Budem ťa, Pane, oslavovať, že si ma vyslobodil a že si nedovolil, aby sa moji nepriatelia radovali nado mnou.

3 Pane, Bože môj, k tebe som volal a ty si ma uzdravil.

4 Pane, vyviedol si ma z ríše zosnulých, navrátil si mi život, aby som nezostúpil do hrobu.

5 Na harfe hrajte Pánovi, jeho svätí, vzdávajte vďaky jeho menu svätému.

6 Lebo len chvíľku trvá jeho hnev, ale celý život jeho láskavosť. Podvečer je nám hosťom plač a radosť nad ránom.

7 Keď som bol v bezpečí, povedal som si: "Už nikdy sa nezakolíšem:"

8 Pane, vo svojej priazni si ma obdaril mocou a cťou. Keď si však odo mňa odvrátil svoju tvár, hneď sa ma zmocnil strach.

9 K tebe, Pane, volám, svojho Boha prosím o milosť.

10 Aký úžitok by bol z mojej krvi, keby som v zemi skazu vzal? A či ťa prach môže velebiť alebo hlásať tvoju vernosť?

11 Čuj, Pane a zmiluj sa nado mnou; Pane, buď mi na pomoci.

12 Môj nárek si obrátil na tanec, roztrhol si moje rúcho kajúcne a radosťou si ma opásal,

13 aby ti moja duša spievala a nestíchla už nikdy. Pane, Bože môj, naveky ťa chcem velebiť.