Listovať vo Svätom Písme

Žalm 3


1 Dávidov žalm. Keď utekal pred synom Absolónom.

2 Pane, jak mnoho je tých, čo ma sužujú! Mnohí povstávajú proti mne.

3 Mnohí o mne hovoria: "Boh mu nepomáha."

4 Ale ty, Pane, si môj ochranca, moja sláva, čo mi hlavu vztyčuje.

5 Hlasne som volal k Pánovi a on mi odpovedal zo svojho svätého vrchu.

6 A ja som sa uložil na odpočinok a usnul som, Prebudil som sa, lebo Pán ma udržuje.

7 Nebudem sa báť tisícov ľudí, čo ma obkľučujú. Povstaň, Pane; zachráň ma, Bože môj.

8 Veď ty si udrel mojich nepriateľov po tvári a hriešnikom si zuby vylámal.

9 Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie.