Listovať vo Svätom Písme

Žalm 29


1 Dávidov žalm. Vzdávajte Pánovi, synovia Boží, vzdávajte Pánovi slávu a moc.

2 Vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena, v posvätnom rúchu klaňajte sa Pánovi.

3 Hlas Pánov nad vodami; zahrmel Boh veleby, Pán nad veľkými vodami!

4 Hlas Pánov - taký mohutný! Hlas Pánov - taký veľkolepý!

5 Hlas Pánov láme cédre aj libanonské cédre láme Pán.

6 Libanon rozkýva do tanca ako teliatko a Sarion ako byvolča.

7 Hlas Pánov metá blesky ohnivé,

8 hlas Pánov púšťou otriasa, Pán otriasa púšťou Kádeš.

9 Hlas Pánov urýchľuje pôrod jeleníc, obnažuje húštiny. A v jeho chráme všetci volajú: Sláva!

10 Pán tróni nad záplavami vôd, Pán bude tróniť ako večný kráľ.

11 Pán dá silu svojmu ľudu, Pán požehná svoj ľud pokojom.