Listovať vo Svätom Písme

Žalm 28


1 Dávidov žalm. Pane, k tebe volám; Bože môj, nebuď voči mne mlčanlivý, aby som sa pre tvoje mlčanie nestal podobným tým, čo zostupujú do priepasti.

2 Čuj moju úpenlivú prosbu, keď volám k tebe a spínam ruky k tvojmu svätému chrámu.

3 Nezaobchádzaj so mnou ako s hriešnikmi alebo s tými, čo páchajú zlo, čo blížnym hovoria o pokoji, ale ich srdce je plné zloby.

4 Nadeľ im podľa ich skutkov a podľa ničomnosti ich výmyslov. Odplať im podľa diela ich rúk, odmeň ich podľa zásluhy.

5 Pretože si nevšímajú skutky Pánove a dielo jeho rúk, zničí ich a nepostaví už viac.

6 Nech je velebený Pán, že vyslyšal moju úpenlivú prosbu;

7 Pán je moja pomoc a môj ochranca. V neho dúfalo moje srdce a prišla mi pomoc; zaplesalo moje srdce a za to mu spevom ďakujem.

8 Pán je sila svojho ľudu a útočište spásy pre svojho pomazaného.

9 Spas svoj ľud a požehnaj svojich dedičov a spravuj ich a dvíhaj ich až naveky.