Listovať vo Svätom Písme

Žalm 26


1 Dávidov žalm. Súď ma, Pane, veď kráčam v nevinnosti a v tebe mám nezlomnú dôveru.

2 Skúmaj ma, Pane, a skúšaj, ohňom mi prepáľ srdce aj myseľ.

3 Pred očami mám tvoju dobrotu a konám podľa tvojej pravdy.

4 Nevysedávam s daromníkmi a s pokrytcami sa neschádzam.

5 Nenávidím spoločnosť zlosynov a s bezbožnými si nesadnem.

6 V nevinnosti si ruky umývam a kráčam okolo tvojho oltára, Pane,

7 aby som ťa mohol verejne chváliť a rozprávať o všetkých tvojich, skutkoch zázračných.

8 Pane, milujem dom, v ktorom prebývaš, a miesto, kde je stánok tvojej slávy.

9 Nezatrať moju dušu s hriešnikmi a môj život s ľuďmi krvilačnými.

10 Ich ruky sú poškvrnené zločinmi, ich pravica je plná úplatkov.

11 Ale ja kráčam v nevinnosti, vykúp ma a buď mi milostivý.

12 Moja noha stojí na rovnej ceste; v zhromaždeniach chcem velebiť Pána.