Listovať vo Svätom Písme

Žalm 25


1 Dávidov žalm. K tebe, Pane, dvíham svoju dušu,

2 tebe dôverujem, Bože môj: Nech nie som zahanbený a nech moji nepriatelia nejasajú nado mnou.

3 Veď nik, čo dúfa v teba, nebude zahanbený. Ale nech sú zahanbení tí, čo sa pre nič za nič dopúšťajú nevery.

4 Ukáž mi, Pane, svoje cesty a pouč ma o svojich chodníkoch.

5 Veď ma vo svojej pravde a uč ma, lebo ty si Boh, moja spása, a v teba dúfam celý deň.

6 Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov.

7 Nespomínaj si na hriechy mojej mladosti a na moje priestupky, ale pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve veď si, Pane, dobrotivý.

8 Pán je dobrý a spravodlivý: ukazuje cestu hriešnikom.

9 Pokorných vedie k správnemu konaniu a tichých poúča o svojich cestách.

10 Všetky cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť pre tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a jeho príkazy.

11 Pre tvoje meno, Pane, odpusť mi môj hriech, i keď je veľký.

12 Ako je to s človekom, čo sa bojí Pána? Ukáže mu cestu, ktorú si má vyvoliť.

13 Z blahobytu sa bude tešiť jeho duša a jeho potomstvo bude dedičom zeme.

14 Pán bude dôverným priateľom tým, čo sa ho boja, a zjaví im svoju zmluvu.

15 Moje oči sa neprestajne upierajú na Pána, veď on mi vyslobodzuje nohy z osídel.

16 Pozriže na mňa a zmiluj sa nado mnou, lebo som sám a úbohý.

17 Uľav mi v úzkosti srdca a vytrhni ma z mojich tiesní.

18 Pozri na moju pokoru a na moje trápenie a odpusť mi všetky priestupky.

19 Pozri, ako sa moji nepriatelia rozrástli a nenávidia ma ukrutne.

20 Ochraňuj moju dušu a vysloboď ma; nech nie som zahanbený, že sa utiekam k tebe.

21 Nech ma ochráni nevinnosť a statočnosť, veď sa pridŕžam teba.

22 Bože, vysloboď Izraela zo všetkých jeho súžení.