Listovať vo Svätom Písme

Žalm 24


1 Dávidov žalm. Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa, okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom.

2 Veď on sám položil jeho základy na moriach a upevnil ho na vodách.

3 Kto smie vystúpiť na vrch Pánov, kto smie stáť na jeho mieste posvätnom?

4 Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté, čo nedvíha svoju dušu k márnosti a neprisahá falošne.

5 Taký dostane požehnanie od Pána a odmenu od Boha, svojho spasiteľa.

6 To je pokolenie tých, čo ho hľadajú, čo hľadajú tvár Boha Jakubovho.

7 Zdvihnite, brány, svoje hlavice a vyvýšte sa, brány prastaré, lebo má vstúpiť kráľ slávy.

8 Kto je ten kráľ slávy? Pán silný a mocný, Pán mocný v boji.

9 Zdvihnite, brány, svoje hlavice a vyvýšte sa, brány prastaré, lebo má vstúpiť kráľ slávy.

10 Kto je ten kráľ slávy? Pán zástupov, to je ten kráľ slávy.