Listovať vo Svätom Písme

Žalm 21


1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm.

2 Pane, z tvojej sily sa kráľ raduje a veľmi sa teší z tvojej spásy.

3 Vyplnil si túžbu jeho srdca a prosbu jeho perí si neodmietol.

4 Vyšiel si mu v ústrety s požehnaním, na jeho hlavu si vložil korunu z rýdzeho zlata.

5 Prosil si od teba život a ty si mu ho daroval, život dlhý, navždy, naveky.

6 Veľká je jeho sláva, lebo mu pomáhaš, ozdobuješ ho velebou a nádherou.

7 Robíš z neho požehnanie pre všetky veky, blažíš ho radosťou pred svojou tvárou.

8 Na Pána sa kráľ spolieha; neskláti sa, veď pomoc Najvyššieho je pri ňom.

9 Tvoja ruka zastihne všetkých tvojich nepriateľov, tvoja pravica nájde tých, čo ťa nenávidia.

10 Urobíš ich ohnivou pecou, keď sa zjaví tvoja tvár; Pán ich pohltí vo svojom hneve a strávi ich oheň.

11 Vyhubíš ich rod zo zeme a ich potomstvo spomedzi ľudí.

12 Lebo proti tebe snuli zlo a vymýšľali úklady, ale nič nezmôžu.

13 Lebo ich obrátiš na útek, svoj luk namieriš na ich tvár.

14 Povstaň, Pane, vo svojej sile a my budeme ospevovať a oslavovať tvoju moc.