Listovať vo Svätom Písme

Žalm 20


1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm.

2 Nech ťa vyslyší Pán v čase súženia, nech ťa ochráni meno Boha Jakubovho.

3 Nech ti pošle pomoc zo svätyne a nech ťa bráni zo Siona.

4 Nech si spomenie na všetky tvoje obetné dary a tvoja žertva nech mu je príjemná.

5 Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži, a nech vyplní každý tvoj zámer.

6 Budeme sa tešiť z tvojho víťazstva a v mene nášho Boha dvíhať zástavy. Nech Pán splní všetky tvoje priania.

7 Teraz viem, že Pán zachráni svojho pomazaného; vyslyší ho zo svojho svätého neba, zachráni ho mocou spásonosnej pravice.

8 Na vozy sa spoliehajú jedni, druhí na kone, ale my vzývame meno Pána, nášho Boha.

9 Oni sa zrútia a padnú, my však stojíme na nohách.

10 Pane, daj vždy víťaziť kráľovi a nás vyslyš, kedykoľvek ťa budeme vzývať.