Listovať vo Svätom Písme

Žalm 19


1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm.

2 Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo jeho rúk.

3 Deň dňu o tom podáva správu a noc noci to dáva na známosť.

4 Nie sú to slová, nie je to reč, ktorá by sa nedala počuť.

5 Po celej zemi rozlieha sa ich hlas a ich slová až po končiny sveta.

6 Tam hore vybudoval stan pre slnko a ono z neho vychádza sťa ženích zo svojej komnaty a raduje sa ako bežec pred veľkými pretekmi.

7 Na jednom kraji neba sa vynára a uberá sa k druhému; pred jeho žiarou sa nič ukryť nemôže.

8 Zákon Pánov je dokonalý, osviežuje dušu. Svedectvo Pánovo je hodnoverné, dáva múdrosť maličkým.

9 Rozhodnutia Pánove sú správne, potešujú srdce. Prikázania Pánove sú jasné, osvecujú oči.

10 Bázeň pred Pánom je úprimná, trvá naveky. Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé.

11 Vzácnejšie sú než zlato, než veľký drahokam, sladšie sú než med, než medové kvapky z plástu.

12 Tvoj služobník sa v nich vzdeláva; veď kto ich zachováva, dostane hojnú odmenu.

13 Kto však vie o všetkých svojich poblúdeniach? Očisť ma od chýb, ktoré si neuvedomujem,

14 a svojho služobníka zachráň od pýchy, aby ma neovládala. Tak budem bez škvrny a čistý od veľkého hriechu.

15 Nech sa ti páčia slová mojich úst i rozjímanie môjho srdca pred tvojou tvárou. Pane, ty si moja pomoc a môj vykupiteľ.