Listovať vo Svätom Písme

Žalm 16


1 Miktam. Dávidov žalm. Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.

2 Hovorím Pánovi: "Ty si môj Pán. Pre mňa niet šťastia bez teba."

3 Svätým a slávnym mužom v krajine patrí moja plná priazeň.

4 Rozmnožujú sa útrapy tých, čo sa ženú za cudzími bôžikmi. Nebudem vylievať krv na ich obetu, ani ich mená nevezmem na pery.

5 Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve a na kalichu, v tvojich rukách je môj osud.

6 Pripadol mi diel v kraji prekrásnom: a je to pre mňa znamenité dedičstvo.

7 Velebím Pána, čo ma múdrosťou obdaril; v noci ma k tomu moje srdce vyzýva.

8 Pána mám vždy pred očami; a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.

9 Preto sa raduje moje srdce a moja duša plesá aj moje telo odpočíva v nádeji.

10 Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie.

11 Ukážeš mi cestu života. U teba je plnosť radosti, po tvojej pravici večná slasť.