Listovať vo Svätom Písme

Žalm 150


1 ALELUJA. Chváľte Pána v jeho svätyni, chváľte ho na jeho vznešenej oblohe

2 Chváľte ho za jeho činy mohutné chváľte ho za jeho nesmiernu velebnosť

3 Chváľte ho zvukom poľnice, chváľte ho harfou a citarou

4 Chváľte ho bubnom a tancom, chváľte ho lýrou a flautou.

5 Chváľte ho ľubozvučnými cimbalmi, chváľte ho jasavými cimbalmi; všetko, čo dýcha, nech chváli Pána. ALELUJA