Listovať vo Svätom Písme

Žalm 149


1 ALELUJA. Spievajte Pánovi pieseň novú; jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.

2 Nech sa teší Izrael zo svojho Stvoriteľa, synovia Siona nech jasajú nad svojím kráľom.

3 Nech oslavujú jeho meno tancom, nech mu hrajú na bubne a na citare.

4 Lebo Pán miluje svoj ľud a tichých venčí víťazstvom.

5 Nech svätí jasajú v sláve, nech sa veselia na svojich lôžkach.

6 Oslavu Boha nech majú na perách a v rukách meč dvojsečný,

7 aby sa pomstili na pohanoch a potrestali národy,

8 aby ich kráľom nasadili putá a ich veľmožom železné okovy

9 a aby ich súdili podľa písaného práva. Všetkým jeho svätým to bude na slávu. ALELUJA.