Listovať vo Svätom Písme

Žalm 148


1 ALELUJA. Chváľte Pána z nebies, chváľte ho na výsostiach.

2 Chváľte ho, všetci jeho anjeli; chváľte ho, všetky nebeské mocnosti;

3 chváľte ho, slnko a mesiac; chváľte ho, všetky hviezdy žiarivé;

4 chváľte ho, nebies nebesia a všetky vody nad oblohou.

5 Nech chvália meno Pánovo, lebo na jeho rozkaz boli stvorené.

6 Založil ich navždy a naveky; vydal zákon, ktorý nepominie.

7 Chváľ Pána, tvorstvo pozemské: obludy morské a všetky hlbiny,

8 oheň, kamenec, sneh a dym, víchrica, čo jeho slovo poslúcha,

9 vrchy a všetky pahorky, ovocné stromy a všetky cédre,

10 divá zver a všetok dobytok, plazy a okrídlené vtáctvo.

11 Králi zeme a všetky národy, kniežatá a všetci zemskí sudcovia,

12 mládenci a panny, starci a junáci

13 nech chvália meno Pánovo, lebo iba jeho meno je vznešené. Jeho veleba prevyšuje zem i nebesia

14 a svojmu ľudu dáva veľkú moc. Je chválou všetkým svojim svätým, synom Izraela, ľudu, ktorý je mu blízky. ALELUJA.