Listovať vo Svätom Písme

Žalm 147


1 ALELUJA. Chváľte Pána, lebo je dobré ospevovať nášho Boha, lebo je milé hlásať jeho slávu.

2 Pán stavia Jeruzalem a zhromažďuje roztratených Izraelitov.

3 Uzdravuje skľúčených srdcom a obväzuje ich rany.

4 On pozná počet hviezd a každú volá po mene.

5 Veľký je náš Pán a veľmi mocný, jeho múdrosť je nesmierna.

6 Tichých sa Pán ujíma, ale hriešnikov ponižuje až po zem.

7 Prespevujte Pánovi piesne oslavné, na citare hrajte nášmu Bohu.

8 On zaťahuje nebo oblakmi a zemi pripravuje dážď. Na vrchoch dáva pučať tráve aj bylinám pre tvory, čo slúžia človeku.

9 Potravu dáva ťažnému dobytku i mladým havranom, čo k nemu krákajú.

10 V sile koňa nemá potechu ani záľubu v mužovi svalnatom.

11 Pánovi sa páčia tí, čo sa ho boja, a tí, čo dúfajú v jeho milosrdenstvo.

12 Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj, Sion, svojho Boha.

13 Lebo upevnil závory tvojich brán a požehnal tvojich synov v tebe.

14 Zaisťuje pokoj tvojim hraniciam, sýti ťa najlepšou pšenicou.

15 Svoj rozkaz na zem zosiela, rýchlo sa šíri jeho slovo.

16 Sneh dáva ako vlnu, rozsýpa srieň ako popol.

17 Kamenec spúšťa ako omrvinky; ktože vydrží v jeho mraze?

18 Ale keď zošle svoje slovo, roztopí sa, čo zamrzlo; keď zavanie jeho dych, vody sa rozprúdia.

19 On svoje slovo zvestuje Jakubovi, svoje zákony a prikázania Izraelovi.

20 Neurobil tak iným národom, nezjavil im svoje zámery. ALELUJA.