Listovať vo Svätom Písme

Žalm 146


1 ALELUJA. Chváľ, duša moja, Pána;

2 celý život chcem chváliť Pána, svojmu Bohu spievať, kým len budem žiť.

3 Nespoliehajte sa na kniežatá ani na ľudí vôbec; oni pomôcť nemôžu.

4 Vyjde z nich duch a vrátia sa do svojej zeme; v ten deň padnú ich plány.

5 Blažený, komu pomáha Boh Jakubov, kto sa spolieha na Pána, svojho Boha.

6 On stvoril nebo i zem, more a všetko, čo je v ňom. On zachováva vernosť naveky,

7 utláčaným prisudzuje právo, hladujúcim dáva chlieb. Pán vyslobodzuje väzňov,

8 Pán otvára oči slepým, Pán dvíha skľúčených, Pán miluje spravodlivých.

9 Pán ochraňuje cudzincov, ujíma sa siroty a vdovy, ale hatí cesty hriešnikov.

10 Pán bude kraľovať naveky; tvoj Boh, Sion, z pokolenia na pokolenie.