Listovať vo Svätom Písme

Žalm 145


1 Dávidov chválospev. Oslavovať ťa chcem, Bože, môj kráľ, a tvoje meno velebiť navždy a naveky.

2 Budem ťa velebiť každý deň a tvoje meno chváliť navždy a naveky.

3 Veľký si, Pane, a veľkej chvály hoden, tvoju veľkosť nemožno preskúmať.

4 Z pokolenia na pokolenie ide chvála tvojich skutkov a všetky pokolenia ohlasujú tvoju moc.

5 Hovoria o vznešenosti tvojej slávy a veleby a rozprávajú o tvojich zázrakoch.

6 Hovoria aj o sile tvojich skutkov úžasných a rozprávajú o tvojej veľkosti.

7 Rozhlasujú chválu tvojej veľkej láskavosti a plesajú nad tvojou spravodlivosťou.

8 Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý.

9 Dobrý je Pán ku každému a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam.

10 Nech ťa oslavujú, Pane, všetky tvoje diela a tvoji svätí nech ťa velebia.

11 Nech rozprávajú o sláve tvojho kráľovstva a o tvojej moci nech hovoria;

12 nech ľuďom oznamujú tvoje zázraky i slávu a velebu tvojho kráľovstva.

13 Tvoje kráľovstvo je kráľovstvo pre všetky veky a tvoja vláda sa rozprestiera na všetky pokolenia. Pán je vo všetkých svojich slovách pravdivý a svätý vo všetkých svojich skutkoch.

14 Pán podopiera všetkých, čo klesajú, a dvíha všetkých skľúčených.

15 Oči všetkých sa s dôverou upierajú na teba a ty im dávaš pokrm v pravý čas.

16 Otváraš svoju ruku a dobrotivo nasycuješ všetko živé.

17 Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách a svätý vo všetkých svojich skutkoch.

18 Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú, všetkým, čo ho vzývajú úprimne.

19 Vyplní želanie bohabojných, vyslyší ich modlitbu a zachráni ich.

20 Pán ochraňuje všetkých, čo ho milujú, a ničí všetkých hriešnikov.

21 Nech moje ústa hlásajú slávu Pánovu a všetko živé nech jeho sväté meno velebí navždy a naveky.