Listovať vo Svätom Písme

Žalm 144


1 Od Dávida. Nech je zvelebený Pán, môj ochranca, čo učí moje ruky zápasiť a moje prsty bojovať.

2 On je ku mne milosrdný a dodáva mi odvahy, on je moje útočište a môj osloboditeľ, on je moja záštita, na ktorú sa spolieham; on mi podrobuje môj ľud.

3 Pane, čože je človek, že sa k nemu priznávaš, a syn človeka, že myslíš na neho?

4 Preludu sa človek podobá, jeho dni sú ako letiaci tieň.

5 Pane, zníž nebesia a zostúp z nich; dotkni sa vrchov a budú chrliť dym.

6 Zablýskaj bleskom a rozpráš nepriateľov, vypusť šípy a vydes ich.

7 Vystri ruku z výsosti; vytrhni ma a vysloboď z prívalov, z rúk cudzincov;

8 ich ústa luhajú a ich pravica je krivoprísažná.

9 Bože, novú pieseň ti zaspievam; zahrám ti na desaťstrunovej citare.

10 Ty pomáhaš kráľom, ty zachraňuješ svojho sluhu Dávida pred mečom záhuby.

11 Vytrhni ma a vysloboď z rúk cudzincov. Ich ústa luhajú, ich pravica je krivoprísažná.

12 Naši synovia nech sú ako mládniky, čo vyrastajú v mladistvej sile. Naše dcéry nech sú sťa stĺpy nárožné, kresané ako kvádre chrámové.

13 Naše sýpky nech sú plné, nech je v nich hojnosť všetkých plodov. Našich oviec nech sú nesčíselné tisíce na našich nivách;

14 náš statok nech je vypasený. Nech niet trhlín na hradbách ani vyhnanstva, ani náreku na našich uliciach.

15 Blažený ľud, ktorému sa tak vodí; blažený ľud, ktorého Bohom je Pán.