Listovať vo Svätom Písme

Žalm 140


1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm.

2 Osloboď ma, Pane, od zlého človeka a pred násilníkom ma chráň.

3 Veď oni zamýšľajú robiť zlo, deň čo deň podnecujú rozbroje.

4 Ako had si ostria jazyky, za perami majú jed vreteníc.

5 Pane, bráň ma pred rukou hriešnika a chráň ma pred násilníkom, lebo mi zamýšľajú nohy podraziť.

6 Pyšní mi nastavujú osídlo; napínajú sieť z povrazov a kladú mi pasce na cestu.

7 Pánovi hovorím: "Ty si môj Boh; čuj, Pane, hlas mojej úpenlivej prosby."

8 Pane, Pane, ty si moja sila a záštita; keď bojujem, kryješ mi hlavu.

9 Nedaj, Pane, aby sa splnili želania bezbožného, aby sa uskutočnili jeho zámery.

10 Tí, čo ma obkľučujú, hlavu dvíhajú; nech ich pokryje zloba vlastných perí.

11 Nech na nich padá žeravé uhlie; vrhni ich do jamy, aby už nevstali.

12 Muž zlého jazyka sa neudrží na zemi, násilníka stihne náhla skaza.

13 Viem, že Pán úbohému právo prisúdi a chudobnému odplatí.

14 Len spravodliví budú tvoje meno velebiť a statoční budú bývať u teba.