Listovať vo Svätom Písme

Žalm 14


1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm. Blázon si v srdci hovorí: "Boha niet." Skazení sú a ohavnosti páchajú. Nikto z nich nerobí dobre.

2 Pán pozerá z neba na synov ľudských a skúma, či je niekto rozumný a hľadá Boha.

3 Všetci poblúdili, všetci sa skazili; nikto nerobí dobre, veru, celkom nik.

4 Či nezmúdrejú tí, čo páchajú neprávosť a požierajú môj ľud, akoby jedli chlieb? Nevzývajú Pána;

5 ale ešte stŕpnu od strachu, lebo Boh sa ujíma potomstva spravodlivých.

6 Vy chcete zmariť plány bedára, lež Pán je jeho útočišťom.

7 Kiež príde Izraelu spása zo Siona! Keď Pán vyslobodí svoj ľud zo zajatia, Jakub zaplesá, poteší sa Izrael.