Listovať vo Svätom Písme

Žalm 137


1 Na brehu babylonských riek, tam sme sedávali a plakali, keď sme si spomínali na Sion.

2 Na vŕby tejto krajiny vešali sme svoje citary.

3 Lebo tí, čo nás zajali, žiadali od nás spevy a tí, čo nás trápili, žiadali veselosť: "Zaspievajte nám nejaké piesne sionské!"

4 Akože môžeme spievať pieseň Pánovu v cudzej krajine?

5 Keby som, Jeruzalem, zabudol na teba, nech mi odumrie pravica.

6 Nech sa mi prilepí jazyk na podnebie, keby som nepamätal na teba, keby som Jeruzalem nepovýšil za vrchol svojej radosti.

7 Nezabudni, Pane, synom Edomu deň Jeruzalema, keď volali: "Zbúrajte ho, zbúrajte až po samy základy."

8 Babylonská dcéra, ty ničiteľka, blahoslavený, kto ti odplatí zlo, čo si nám spôsobila;

9 blahoslavený, kto chytí tvoje deti a hodí o skalu.