Listovať vo Svätom Písme

Žalm 136


1 Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo je večné.

2 Oslavujte Boha nad bohmi, lebo jeho milosrdenstvo je večné.

3 Oslavujte Pána nad pánmi, lebo jeho milosrdenstvo je večné.

4 On jediný koná veľké zázraky, lebo jeho milosrdenstvo je večné.

5 On múdro stvoril nebesia, lebo jeho milosrdenstvo je večné.

6 On rozprestrel zem nad vodami, lebo jeho milosrdenstvo je večné.

7 On stvoril veľké svetlá, lebo jeho milosrdenstvo je večné:

8 slnko, aby panovalo vo dne, lebo jeho milosrdenstvo je večné,

9 mesiac a hviezdy, aby panovali v noci, lebo jeho milosrdenstvo je večné.

10 On pobil egyptských prvorodencov, lebo jeho milosrdenstvo je večné.

11 On vyviedol Izraela spomedzi nich, lebo jeho milosrdenstvo je večné;

12 mocnou rukou a vystretým ramenom, lebo jeho milosrdenstvo je večné.

13 On rozdelil Červené more na dve časti, lebo jeho milosrdenstvo je večné.

14 A Izraela previedol jeho stredom, lebo jeho milosrdenstvo je večné.

15 V Červenom mori zatopil faraóna i jeho vojsko, lebo jeho milosrdenstvo je večné.

16 On previedol svoj ľud cez púšť, lebo jeho milosrdenstvo je večné.

17 On pobil význačných kráľov, lebo jeho milosrdenstvo je večné.

18 A pozabíjal mocných kráľov, lebo jeho milosrdenstvo je večné.

19 Sehona, kráľa amorejského, lebo jeho milosrdenstvo je večné;

20 a Oga, kráľa Bášanu, lebo jeho milosrdenstvo je večné;

21 a ich krajinu dal za dedičstvo, lebo jeho milosrdenstvo je večné;

22 za dedičstvo Izraelovi, svojmu služobníkovi, lebo jeho milosrdenstvo je večné.

23 On pamätal na nás v našom ponížení, lebo jeho milosrdenstvo je večné.

24 A oslobodil nás od našich nepriateľov, lebo jeho milosrdenstvo je večné.

25 On dáva pokrm každému stvoreniu, lebo jeho milosrdenstvo je večné.

26 Oslavujte Boha nebies, lebo jeho milosrdenstvo je večné.